Arter med Scabiosa (Fältväddar) som värdväxt

Antal arter: 25 Detaljer
Nemophora metallica
Nemophora metallica
Åkerväddsantennmal
Nemophora cupriacella
Nemophora cupriacella
Ängsväddsantennmal
Nemophora minimella
Nemophora minimella
Kärrantennmal
Apterona helicoidella
Apterona helicoidella
Snäcksäckspinnare
Scythris siccella
Scythris siccella
Sandfältmal
Coleophora frischella
Coleophora frischella
Tidig grönglanssäckmal
Coleophora conspicuella
Coleophora conspicuella
Kilstreckad klintsäckmal
Coleophora paripennella
Coleophora paripennella
Klintgrönglanssäckmal
Cochylimorpha straminea
Cochylimorpha straminea
Svartklintsblomvecklare
Agapeta zoegana
Agapeta zoegana
Klintgulvecklare
Aethes hartmanniana
Aethes hartmanniana
Brokig väddblomvecklare
Cochylis flaviciliana
Cochylis flaviciliana
Röd väddblomvecklare
Philedone gerningana
Philedone gerningana
Fjäderbredvecklare
Endothenia oblongana
Endothenia oblongana
Klintrotvecklare
Celypha rivulana
Celypha rivulana
Finmönstrad brokvecklare
Rhopobota stagnana
Rhopobota stagnana
Väddhakvecklare
Alucita grammodactyla
Alucita grammodactyla
Fältväddsfjädermott
Stenoptilia bipunctidactyla
Stenoptilia bipunctidactyla
Ängsväddsfjädermott
Hemaris tityus
Hemaris tityus
Svävflugedagsvärmare
Hyles livornica
Hyles livornica
Vitribbad skymningssvärmare
Euphydryas maturna
Euphydryas maturna
Asknätfjäril
Euphydryas aurinia
Euphydryas aurinia
Väddnätfjäril
Lycia zonaria
Lycia zonaria
Hedvintermätare
Ematurga atomaria
Ematurga atomaria
Ängsmätare
Eupithecia satyrata
Eupithecia satyrata
Tistelmalmätare