Arter med Saussurea alpina (Fjällskära) som värdväxt

Antal arter: 2 Detaljer
Agonopterix broennoeensis
Agonopterix broennoeensis
Fjällskäreplattmal
Eucosma saussureana
Eucosma saussureana
Fjällskärefrövecklare