Arter med Sanguisorba (Pimpineller) som värdväxt

Antal arter: 16 Detaljer
Stigmella anomalella
Stigmella anomalella
Nypondvärgmal
Stigmella poterii
Stigmella poterii
Fingerörtsdvärgmal
Ectoedemia angulifasciella
Ectoedemia angulifasciella
Bågbandad nypondvärgmal
Apterona helicoidella
Apterona helicoidella
Snäcksäckspinnare
Coleophora violacea
Coleophora violacea
Vägtornssäckmal
Eupoecilia sanguisorbana
Eupoecilia sanguisorbana
Blodtoppsblomvecklare
Acleris variegana
Acleris variegana
Vitbrokig rosenhöstvecklare
Acleris aspersana
Acleris aspersana
Smultronhöstvecklare
Acleris shepherdana
Acleris shepherdana
Älggräshöstvecklare
Acleris rufana
Acleris rufana
Hallonvårvecklare
Pandemis dumetana
Pandemis dumetana
Björnbärsbredvecklare
Celypha lacunana
Celypha lacunana
Föränderlig brokvecklare
Brenthis ino
Brenthis ino
Älggräspärlemorfjäril
Charissa obscurata
Charissa obscurata
Mindre ringmätare
Amphipyra tragopoginis
Amphipyra tragopoginis
Treprickigt buskfly
Parasemia plantaginis
Parasemia plantaginis
Mindre igelkottsspinnare