Arter med Salix viminalis (Korgvide) som värdväxt

Antal arter: 8 Detaljer
Phyllonorycter pastorellus
Phyllonorycter pastorellus
Höstjolsterguldmal
Epinotia cruciana
Epinotia cruciana
Prydlig videvecklare
Pammene populana
Pammene populana
Videsolvecklare
Smerinthus ocellata
Smerinthus ocellata
Videsvärmare
Pterapherapteryx sexalata
Pterapherapteryx sexalata
Långflikad lobmätare
Mythimna albipuncta
Mythimna albipuncta
Vitpunktsgräsfly