Arter med Rumex obtusifolius (Tomtskräppa) som värdväxt

Antal arter: 3 Detaljer
Noctua janthe
Noctua janthe
Brunviolett bandfly
Graphiphora augur
Graphiphora augur
Spåmansjordfly