Arter med Rumex hydrolapathum (Vattenskräppa) som värdväxt

Antal arter: 2 Detaljer
Coleophora hydrolapathella
Coleophora hydrolapathella
Vattenskräppesäckmal
Simyra albovenosa
Simyra albovenosa
Lansettvinge