Arter med Rubus fruticosus (Björnbär) som värdväxt

Antal arter: 6 Detaljer
Stigmella auromarginella
Stigmella auromarginella
Björnbärsdvärgmal
Ectoedemia rubivora
Ectoedemia rubivora
Stenbärsdvärgmal
Coptotriche heinemanni
Coptotriche heinemanni
Björnbärsluggmal
Mesoleuca albicillata
Mesoleuca albicillata
Hallonfältmätare