Arter med Ribes (Ripsar) som värdväxt

Antal arter: 43 Detaljer
Lampronia capitella
Lampronia capitella
Vinbärsknoppmal
Euhyponomeutoides albithoracellus
Euhyponomeutoides albithoracellus
Mindre vinbärsbrunmal
Euhyponomeutoides ribesiellus
Euhyponomeutoides ribesiellus
Större vinbärsbrunmal
Synanthedon tipuliformis
Synanthedon tipuliformis
Vinbärsglasvinge
Archips podanus
Archips podanus
Fruktträdssommarvecklare
Lozotaenia forsterana
Lozotaenia forsterana
Skogsbredvecklare
Adoxophyes orana
Adoxophyes orana
Sommarfruktsvecklare
Eudemis porphyrana
Eudemis porphyrana
Häggrullvecklare
Eudemis profundana
Eudemis profundana
Ekrullvecklare
Orthotaenia undulana
Orthotaenia undulana
Klubbfläckad brokvecklare
Celypha rivulana
Celypha rivulana
Finmönstrad brokvecklare
Anania hortulata
Anania hortulata
Vitt nässelmott
Patania ruralis
Patania ruralis
Större nässelmott
Malacosoma castrense
Malacosoma castrense
Ängsringspinnare
Sphinx ligustri
Sphinx ligustri
Ligustersvärmare
Celastrina argiolus
Celastrina argiolus
Tosteblåvinge
Polygonia c-album
Polygonia c-album
Vinbärsfuks
Abraxas grossulariata
Abraxas grossulariata
Krusbärsmätare
Macaria wauaria
Macaria wauaria
Måbärsmätare
Selenia dentaria
Selenia dentaria
Grågul månmätare
Angerona prunaria
Angerona prunaria
Plommonmätare
Lycia hirtaria
Lycia hirtaria
Lurvig vintermätare
Biston betularia
Biston betularia
Björkmätare
Ectropis crepuscularia
Ectropis crepuscularia
Dubbelvågig lavmätare
Hemithea aestivaria
Hemithea aestivaria
Brunfläckig lundmätare
Xanthorhoe quadrifasiata
Xanthorhoe quadrifasiata
Fyrbandad fältmätare
Eulithis prunata
Eulithis prunata
Vitbrokig parkmätare
Eulithis mellinata
Eulithis mellinata
Fransfläckad parkmätare
Eulithis pyropata
Eulithis pyropata
Orangebandad parkmätare
Rheumaptera subhastata
Rheumaptera subhastata
Vitbandad blåbärsfältmätare
Hydria undulata
Hydria undulata
Vågig tofsmätare
Operophtera brumata
Operophtera brumata
Mindre frostfjäril
Eupithecia assimilata
Eupithecia assimilata
Humlemalmätare
Chloroclystis v-ata
Chloroclystis v-ata
Kronmalmätare
Orthosia gracilis
Orthosia gracilis
Grått sälgfly
Conistra vaccinii
Conistra vaccinii
Lingonplattfly
Graphiphora augur
Graphiphora augur
Spåmansjordfly
Anaplectoides prasina
Anaplectoides prasina
Grönt skogsfly