Arter med Rhamnus cathartica (Getapel) som värdväxt

Antal arter: 7 Detaljer
Stigmella catharticella
Stigmella catharticella
Vägtornsdvärgmal
Sorhagenia rhamniella
Sorhagenia rhamniella
Mindre getapelsbrokmal
Sorhagenia lophyrella
Sorhagenia lophyrella
Större getapelsbrokmal
Phtheochroa sodaliana
Phtheochroa sodaliana
Vägtornbärsvecklare
Triphosa dubitata
Triphosa dubitata
Vägtornsmätare
Philereme vetulata
Philereme vetulata
Grå klaffmätare