Arter med Quercus rubra (Rödek) som värdväxt

Antal arter: 5 Detaljer
Ectoedemia albifasciella
Ectoedemia albifasciella
Gulkragad ekdvärgmal
Ectoedemia subbimaculella
Ectoedemia subbimaculella
Brunkragad ekdvärgmal
Tischeria ekebladella
Tischeria ekebladella
Större ekluggmal
Coleophora flavipennella
Coleophora flavipennella
Ljuskantad eksäckmal