Arter med Quercus petraea (Bergek) som värdväxt

Antal arter: 18 Detaljer
Stigmella basiguttella
Stigmella basiguttella
Rotfläcksdvärgmal
Stigmella svenssoni
Stigmella svenssoni
Större ekdvärgmal
Stigmella ruficapitella
Stigmella ruficapitella
Korttofsdvärgmal
Stigmella atricapitella
Stigmella atricapitella
Långtofsdvärgmal
Stigmella samiatella
Stigmella samiatella
Brunhövdad ekdvärgmal
Stigmella roborella
Stigmella roborella
Rosthövdad ekdvärgmal
Ectoedemia albifasciella
Ectoedemia albifasciella
Gulkragad ekdvärgmal
Ectoedemia subbimaculella
Ectoedemia subbimaculella
Brunkragad ekdvärgmal
Tischeria ekebladella
Tischeria ekebladella
Större ekluggmal
Tischeria dodonaea
Tischeria dodonaea
Mindre ekluggmal
Phyllonorycter harrisellus
Phyllonorycter harrisellus
Gulspetsad ekguldmal
Coleophora flavipennella
Coleophora flavipennella
Ljuskantad eksäckmal