Arter med Pulmonaria (Lungörter) som värdväxt

Antal arter: 5 Detaljer
Ethmia quadrillella
Ethmia quadrillella
Lungörtssorgmal
Ethmia pusiella
Ethmia pusiella
Större stenfrömal
Coleophora pennella
Coleophora pennella
Strävbladssäckmal
Merrifieldia leucodactyla
Merrifieldia leucodactyla
Linjesprötat timjanfjädermott
Xestia rhaetica
Xestia rhaetica
Gråpudrat skogsfly