Arter med Pteridium aquilinum (Örnbräken) som värdväxt

Antal arter: 8 Detaljer
Phymatopus hecta
Phymatopus hecta
Dvärgrotfjäril
Psychoides verhuella
Psychoides verhuella
Svartbräkenmal
Monochroa cytisella
Monochroa cytisella
Örnbräkensmal
Celypha lacunana
Celypha lacunana
Föränderlig brokvecklare
Petrophora chlorosata
Petrophora chlorosata
Ormbunksmätare