Arter med Prunus padus (Hägg) som värdväxt

Antal arter: 39 Detaljer
Pandemis corylana
Pandemis corylana
Hasselbredvecklare
Pandemis heparana
Pandemis heparana
Leverfärgad bredvecklare
Syndemis musculana
Syndemis musculana
Grå lövträdsbredvecklare
Eudemis porphyrana
Eudemis porphyrana
Häggrullvecklare
Ancylis selenana
Ancylis selenana
Hagtornssikelvecklare
Cydia funebrana
Cydia funebrana
Plommonvecklare
Smerinthus ocellata
Smerinthus ocellata
Videsvärmare
Thecla betulae
Thecla betulae
Eldsnabbvinge
Abraxas grossulariata
Abraxas grossulariata
Krusbärsmätare
Abraxas sylvata
Abraxas sylvata
Almfläckmätare
Macaria alternata
Macaria alternata
Albågmätare
Selenia dentaria
Selenia dentaria
Grågul månmätare
Deileptenia ribeata
Deileptenia ribeata
Barrskogslavmätare
Lomographa bimaculata
Lomographa bimaculata
Fläckatlasmätare
Lomographa temerata
Lomographa temerata
Bandatlasmätare
Hemithea aestivaria
Hemithea aestivaria
Brunfläckig lundmätare
Chloroclysta siterata
Chloroclysta siterata
Brungrön fältmätare
Electrophaes corylata
Electrophaes corylata
Hasselfältmätare
Triphosa dubitata
Triphosa dubitata
Vägtornsmätare
Pasiphila rectangulata
Pasiphila rectangulata
Grön malmätare
Acronicta strigosa
Acronicta strigosa
Streckaftonfly
Herminia grisealis
Herminia grisealis
Spetsstreckat tofsfly
Catocala fulminea
Catocala fulminea
Gulbandat ordensfly
Orthosia gracilis
Orthosia gracilis
Grått sälgfly
Orthosia gothica
Orthosia gothica
Gotiskt sälgfly
Xanthia togata
Xanthia togata
Violettbandat gulvingsfly
Conistra vaccinii
Conistra vaccinii
Lingonplattfly
Lithophane ornitopus
Lithophane ornitopus
Ljusgrått träfly
Blepharita amica
Blepharita amica
Bergängsfly
Polia bombycina
Polia bombycina
Brungrått lundfly
Melanchra persicariae
Melanchra persicariae
Vitfläckigt lundfly
Naenia typica
Naenia typica
Gråribbat kvällsfly
Euproctis similis
Euproctis similis
Körsbärsrödgump