Arter med Prunus cerasus (Surkörsbär) som värdväxt

Antal arter: 27 Detaljer
Stigmella prunetorum
Stigmella prunetorum
Spiraldvärgmal
Phyllonorycter cavellus
Phyllonorycter cavellus
Glasbjörksguldmal
Lyonetia clerkella
Lyonetia clerkella
Körsbärslansettmal
Coleophora prunifoliae
Coleophora prunifoliae
Körsbärssäckmal
Sparganothis pilleriana
Sparganothis pilleriana
Tulkörtsvecklare
Archips podanus
Archips podanus
Fruktträdssommarvecklare
Pandemis heparana
Pandemis heparana
Leverfärgad bredvecklare
Orthotaenia undulana
Orthotaenia undulana
Klubbfläckad brokvecklare
Hedya dimidiana
Hedya dimidiana
Häggbrokvecklare
Celypha lacunana
Celypha lacunana
Föränderlig brokvecklare
Epinotia signatana
Epinotia signatana
Häggskottsvecklare
Enarmonia formosana
Enarmonia formosana
Apelbarkvecklare
Ancylis selenana
Ancylis selenana
Hagtornssikelvecklare
Ancylis achatana
Ancylis achatana
Slånsikelvecklare
Cydia funebrana
Cydia funebrana
Plommonvecklare
Pammene rhediella
Pammene rhediella
Rödspetsad solvecklare
Lomographa temerata
Lomographa temerata
Bandatlasmätare
Euproctis similis
Euproctis similis
Körsbärsrödgump