Arter med Prunella grandiflora (Praktbrunört) som värdväxt

Antal arter: 2 Detaljer
Trifurcula headleyella
Trifurcula headleyella
Brunörtsdvärgmal
Apterona helicoidella
Apterona helicoidella
Snäcksäckspinnare