Arter med Populus alba (Silverpoppel) som värdväxt

Antal arter: 13 Detaljer
Stigmella trimaculella
Stigmella trimaculella
Rostgumpsdvärgmal
Ectoedemia turbidella
Ectoedemia turbidella
Silverpoppelsdvärgmal
Paranthrene tabaniformis
Paranthrene tabaniformis
Svart poppelglasvinge
Acleris rufana
Acleris rufana
Hallonvårvecklare
Gypsonoma minutana
Gypsonoma minutana
Silverpoppelsbladvecklare
Gypsonoma oppressana
Gypsonoma oppressana
Poppelknoppvecklare
Laothoe populi
Laothoe populi
Poppelsvärmare
Pygaera timon
Pygaera timon
Rysk högstjärt
Earias vernana
Earias vernana
Silverpoppelspinnare