Arter med Poa nemoralis (Lundgröe) som värdväxt

Antal arter: 6 Detaljer
Elachista exactella
Elachista exactella
Kruståtelsgräsmal
Elachista bifasciella
Elachista bifasciella
Dubbelbandad gräsmal
Elachista apicipunctella
Elachista apicipunctella
Större silverpunktsgräsmal
Pachetra sagittigera
Pachetra sagittigera
Kamsprötat lundfly
Mythimna turca
Mythimna turca
Rödbrunt gräsfly