Arter med Plantago major (Groblad) som värdväxt

Antal arter: 7 Detaljer
Pyrausta despicata
Pyrausta despicata
Grobladsljusmott
Hyles gallii
Hyles gallii
Brunsprötad skymningssvärmare
Scopula immorata
Scopula immorata
Gråbandad lövmätare
Noctua pronuba
Noctua pronuba
Större bandfly
Naenia typica
Naenia typica
Gråribbat kvällsfly