Arter med Pinus sylvestris (Tall) som värdväxt

Antal arter: 41 Detaljer
Cedestis gysseleniella
Cedestis gysseleniella
Större tallbarrsmal
Ocnerostoma piniariellum
Ocnerostoma piniariellum
Ljussprötad tallbarrsmal
Ocnerostoma friesei
Ocnerostoma friesei
Mörksprötad tallbarrsmal
Decantha borkhausenii
Decantha borkhausenii
Guldfläckspraktmal
Batrachedra pinicolella
Batrachedra pinicolella
Tallsmalvingemal
Exoteleia dodecella
Exoteleia dodecella
Tallskottsmal
Archips oporanus
Archips oporanus
Tallsommarvecklare
Piniphila bifasciana
Piniphila bifasciana
Tallbrokvecklare
Pseudohermenias abietana
Pseudohermenias abietana
Granbrokvecklare
Epinotia rubiginosana
Epinotia rubiginosana
Rödspetsad tallvecklare
Epinotia tedella
Epinotia tedella
Granbarrvecklare
Pseudococcyx posticana
Pseudococcyx posticana
Gråblå tallvecklare
Pseudococcyx turionella
Pseudococcyx turionella
Tallknoppsvecklare
Retinia resinella
Retinia resinella
Hartsgallvecklare
Rhyacionia buoliana
Rhyacionia buoliana
Blek tallskottvecklare
Rhyacionia pinicolana
Rhyacionia pinicolana
Mosaiktallvecklare
Rhyacionia pinivorana
Rhyacionia pinivorana
Gråbrun tallvecklare
Rhyacionia duplana
Rhyacionia duplana
Tallplantsvecklare
Rhyacionia logaea
Rhyacionia logaea
Hårsprötad tallvecklare
Cydia cognatana
Cydia cognatana
Kvartsmåntallvecklare
Cydia coniferana
Cydia coniferana
Tallbarkvecklare
Cydia cosmophorana
Cydia cosmophorana
Tallkådvecklare
Sphinx pinastri
Sphinx pinastri
Tallsvärmare
Macaria signaria
Macaria signaria
Granbågmätare
Macaria liturata
Macaria liturata
Tallbågmätare
Bupalus piniaria
Bupalus piniaria
Tallmätare
Hylaea fasciaria
Hylaea fasciaria
Barrskogsmätare
Pennithera firmata
Pennithera firmata
Brunbandad fältmätare
Thera obeliscata
Thera obeliscata
Violettgrå fältmätare
Thera variata
Thera variata
Barrfältmätare
Eupithecia abietaria
Eupithecia abietaria
Större grankottsmätare
Eupithecia indigata
Eupithecia indigata
Tallmalmätare
Thaumetopoea pinivora
Thaumetopoea pinivora
Tallprocessionspinnare
Cydia conicolana
Cydia conicolana
Svarttallsskottvecklare
Lozotaeniodes formosana
Lozotaeniodes formosana
Skäckig tallvecklare