Arter med Pinus contorta (Contortatall) som värdväxt

Antal arter: 3 Detaljer
Cedestis gysseleniella
Cedestis gysseleniella
Större tallbarrsmal
Syndemis musculana
Syndemis musculana
Grå lövträdsbredvecklare
Rhyacionia logaea
Rhyacionia logaea
Hårsprötad tallvecklare