Arter med Pinus cembra (Cembratall) som värdväxt

Antal arter: 3 Detaljer
Ocnerostoma piniariellum
Ocnerostoma piniariellum
Ljussprötad tallbarrsmal
Sphinx pinastri
Sphinx pinastri
Tallsvärmare
Eupithecia abietaria
Eupithecia abietaria
Större grankottsmätare