Arter med Picea abies (Gran) som värdväxt

Antal arter: 47 Detaljer
Oecophora bractella
Oecophora bractella
Blågul praktmal
Batrachedra pinicolella
Batrachedra pinicolella
Tallsmalvingemal
Chionodes luctuellus
Chionodes luctuellus
Granskogsstävmal
Chionodes electellus
Chionodes electellus
Granbarksstävmal
Dichomeris latipennella
Dichomeris latipennella
Granblommenålmal
Lozotaenia forsterana
Lozotaenia forsterana
Skogsbredvecklare
Dichelia histrionana
Dichelia histrionana
Granbredvecklare
Cymolomia hartigiana
Cymolomia hartigiana
Blyfläckig granvecklare
Epinotia granitana
Epinotia granitana
Granitvecklare
Epinotia nanana
Epinotia nanana
Dvärgbarrvecklare
Epinotia subsequana
Epinotia subsequana
Silvergranstoppvecklare
Epinotia rubiginosana
Epinotia rubiginosana
Rödspetsad tallvecklare
Epinotia tedella
Epinotia tedella
Granbarrvecklare
Cydia duplicana
Cydia duplicana
Enbarksvecklare
Cydia illutana
Cydia illutana
Svart granborrvecklare
Cydia indivisa
Cydia indivisa
Grankådvecklare
Cydia strobilella
Cydia strobilella
Grankottsvecklare
Cydia pactolana
Cydia pactolana
Granbarksvecklare
Assara terebrella
Assara terebrella
Granfrömott
Cosmotriche lobulina
Cosmotriche lobulina
Barrskogsspinnare
Sphinx pinastri
Sphinx pinastri
Tallsvärmare
Macaria signaria
Macaria signaria
Granbågmätare
Macaria liturata
Macaria liturata
Tallbågmätare
Deileptenia ribeata
Deileptenia ribeata
Barrskogslavmätare
Bupalus piniaria
Bupalus piniaria
Tallmätare
Hylaea fasciaria
Hylaea fasciaria
Barrskogsmätare
Thera obeliscata
Thera obeliscata
Violettgrå fältmätare
Thera variata
Thera variata
Barrfältmätare
Heterothera serraria
Heterothera serraria
Tajgafältmätare
Eupithecia abietaria
Eupithecia abietaria
Större grankottsmätare
Eupithecia analoga
Eupithecia analoga
Mindre grankottsmätare
Eupithecia subumbrata
Eupithecia subumbrata
Ängsmalmätare
Eupithecia indigata
Eupithecia indigata
Tallmalmätare
Eupithecia pusillata
Eupithecia pusillata
Streckad enmalmätare
Eupithecia lanceata
Eupithecia lanceata
Lansettvingad malmätare
Eupithecia conterminata
Eupithecia conterminata
Spetsvingad malmätare
Malacodea regelaria
Malacodea regelaria
Tunnvingemätare
Xestia sincera
Xestia sincera
Urskogsfly
Calliteara abietis
Calliteara abietis
Granharfotsspinnare
Argyresthia svenssoni
Argyresthia svenssoni
Nordlig knoppmal