Arter med Phalaris arundinacea (Rörflen) som värdväxt

Antal arter: 12 Detaljer
Elachista albifrontella
Elachista albifrontella
Vithövdad gräsmal
Elachista pomerana
Elachista pomerana
Sumpgräsmal
Elachista humilis
Elachista humilis
Tuvtåtelsgräsmal
Elachista maculicerusella
Elachista maculicerusella
Rörflensgräsmal
Elachista argentella
Elachista argentella
Silvergräsmal
Apamea unanimis
Apamea unanimis
Flenängsfly
Oligia strigilis
Oligia strigilis
Hundäxingsängsfly
Litoligia literosa
Litoligia literosa
Strandängsfly
Mythimna pallens
Mythimna pallens
Halmgult gräsfly
Mythimna straminea
Mythimna straminea
Gråhalsat gräsfly