Arter med Nicotiana (Tobak) som värdväxt

Antal arter: 4 Detaljer
Acherontia atropos
Acherontia atropos
Dödskallesvärmare
Helicoverpa armigera
Helicoverpa armigera
Bomullsknölfly
Agrotis ipsilon
Agrotis ipsilon
Kommajordfly