Arter med Mentha arvensis (Åkermynta) som värdväxt

Antal arter: 3 Detaljer
Pyrausta aurata
Pyrausta aurata
Guldljusmott
Pyrausta purpuralis
Pyrausta purpuralis
Purpurljusmott
Pyrausta nigrata
Pyrausta nigrata
Svart ljusmott