Arter med Lathyrus palustris (Kärrvial) som värdväxt

Antal arter: 6 Detaljer
Athrips tetrapunctellus
Athrips tetrapunctellus
Kärrvialsstävmal
Ancylis paludana
Ancylis paludana
Kärrvialssikelvecklare
Cydia orobana
Cydia orobana
Vickervecklare
Lygephila pastinum
Lygephila pastinum
Helfläckat vickerfly