Arter med Larix sibirica (Sibirisk lärk) som värdväxt

Antal arter: 4 Detaljer
Sphinx pinastri
Sphinx pinastri
Tallsvärmare
Eupithecia lariciata
Eupithecia lariciata
Lärkmalmätare