Arter med Juglans regia (Valnöt) som värdväxt

Antal arter: 4 Detaljer
Cydia pomonella
Cydia pomonella
Äpplevecklare
Cydia splendana
Cydia splendana
Mindre ekollonvecklare
Cydia amplana
Cydia amplana
Större ekollonvecklare