Arter med Inula salicina (Krissla) som värdväxt

Antal arter: 3 Detaljer
Epiblema junctana
Epiblema junctana
Krisslevecklare
Epiblema inulivora
Epiblema inulivora
Krisslestjälkvecklare
Hellinsia inulae
Hellinsia inulae
Luddkrisslefjädermott