Arter med Inula (Krisslor) som värdväxt

Antal arter: 7 Detaljer
Celypha lacunana
Celypha lacunana
Föränderlig brokvecklare
Pelochrista mollitana
Pelochrista mollitana
Krisslerotvecklare
Epiblema junctana
Epiblema junctana
Krisslevecklare
Epiblema inulivora
Epiblema inulivora
Krisslestjälkvecklare
Scopula virgulata
Scopula virgulata
Snedstreckad lövmätare
Hellinsia inulae
Hellinsia inulae
Luddkrisslefjädermott