Arter med Hypericum maculatum (Fyrkantig johannesört) som värdväxt

Antal arter: 3 Detaljer
Eulamprotes atrella
Eulamprotes atrella
Svart dystermal
Aplocera praeformata
Aplocera praeformata
Större taggmätare
Euclidia mi
Euclidia mi
Vitbrokigt slåtterfly