Arter med Helianthemum nummularium (Solvända) som värdväxt

Antal arter: 7 Detaljer
Scythris picaepennis
Scythris picaepennis
Ögonbrynsfältmal
Scythris siccella
Scythris siccella
Sandfältmal
Coleophora ochrea
Coleophora ochrea
Solvändesäckmal
Mompha miscella
Mompha miscella
Solvändebrokmal
Teleiodes sequax
Teleiodes sequax
Solvändebladmal
Aricia agestis
Aricia agestis
Rödfläckig blåvinge
Aricia artaxerxes
Aricia artaxerxes
Midsommarblåvinge