Arter med Gypsophila (Slöjor) som värdväxt

Antal arter: 3 Detaljer
Coleophora kyffhusana
Coleophora kyffhusana
Såpörtssäckmal
Caryocolum petryi
Caryocolum petryi
Såpörtsmal
Hadena irregularis
Hadena irregularis
Ockragult nejlikfly