Arter med Gnaphalium (Noppor) som värdväxt

Antal arter: 10 Detaljer
Coleophora gnaphalii
Coleophora gnaphalii
Grovfjällig hedblomstersäckmal
Scrobipalpa murinella
Scrobipalpa murinella
Kattfotssmåstävmal
Clepsis pallidana
Clepsis pallidana
Sandsnedbandsvecklare
Hellinsia distincta
Hellinsia distincta
Malörtsfjädermott
Catoptria fulgidella
Catoptria fulgidella
Vitstrimmigt sandgräsmott
Pyrausta despicata
Pyrausta despicata
Grobladsljusmott
Pyrausta aerealis
Pyrausta aerealis
Sandfältsljusmott
Eucosma albidulana
Eucosma albidulana
Sandklintsvecklare