Arter med Geum rivale (Humleblomster) som värdväxt

Antal arter: 3 Detaljer
Stigmella pretiosa
Stigmella pretiosa
Humleblomsterdvärgmal
Incurvaria praelatella
Incurvaria praelatella
Smultronbladskärare
Geina didactyla
Geina didactyla
Humleblomsterfjädermott