Arter med Geum (Nejlikrötter) som värdväxt

Antal arter: 9 Detaljer
Stigmella pretiosa
Stigmella pretiosa
Humleblomsterdvärgmal
Incurvaria praelatella
Incurvaria praelatella
Smultronbladskärare
Coleophora potentillae
Coleophora potentillae
Brudbrödsäckmal
Celypha rivulana
Celypha rivulana
Finmönstrad brokvecklare
Geina didactyla
Geina didactyla
Humleblomsterfjädermott
Xanthorhoe quadrifasiata
Xanthorhoe quadrifasiata
Fyrbandad fältmätare
Xanthorhoe montanata
Xanthorhoe montanata
Backfältmätare
Charanyca ferruginea
Charanyca ferruginea
Mörkbrunt skuggfly