Arter med Galium odoratum (Myskmadra) som värdväxt

Antal arter: 6 Detaljer
Pyrausta nigrata
Pyrausta nigrata
Svart ljusmott
Catarhoe rubidata
Catarhoe rubidata
Rödbandad fältmätare
Epirrhoe hastulata
Epirrhoe hastulata
Mindre mårfältmätare
Lampropteryx suffumata
Lampropteryx suffumata
Vågbandad fältmätare
Lampropteryx otregiata
Lampropteryx otregiata
Skogskärrsfältmätare
Gandaritis pyraliata
Gandaritis pyraliata
Citrongul parkmätare