Arter med Filipendula vulgaris (Brudbröd) som värdväxt

Antal arter: 3 Detaljer
Stigmella filipendulae
Stigmella filipendulae
Brudbrödsdvärgmal
Monochroa lutulentella
Monochroa lutulentella
Älggräsdystermal
Malacosoma castrense
Malacosoma castrense
Ängsringspinnare