Arter med Filipendula ulmaria (Älggräs) som värdväxt

Antal arter: 16 Detaljer
Stigmella filipendulae
Stigmella filipendulae
Brudbrödsdvärgmal
Coleophora potentillae
Coleophora potentillae
Brudbrödsäckmal
Monochroa lutulentella
Monochroa lutulentella
Älggräsdystermal
Acleris shepherdana
Acleris shepherdana
Älggräshöstvecklare
Acleris rufana
Acleris rufana
Hallonvårvecklare
Celypha rivulana
Celypha rivulana
Finmönstrad brokvecklare
Ancylis kenneli
Ancylis kenneli
Östlig sikelvecklare
Patania ruralis
Patania ruralis
Större nässelmott
Saturnia pavonia
Saturnia pavonia
Mindre påfågelspinnare
Brenthis ino
Brenthis ino
Älggräspärlemorfjäril
Selenia dentaria
Selenia dentaria
Grågul månmätare
Scopula immutata
Scopula immutata
Ängslövmätare
Eupithecia tripunctaria
Eupithecia tripunctaria
Björnflokemalmätare
Agrochola litura
Agrochola litura
Kantfläckigt backfly
Noctua interjecta
Noctua interjecta
Rödbrunt bandfly