Arter med Festuca gigantea (Långsvingel) som värdväxt

Antal arter: 4 Detaljer
Elachista luticomella
Elachista luticomella
Gulhövdad gräsmal
Elachista bifasciella
Elachista bifasciella
Dubbelbandad gräsmal
Elachista apicipunctella
Elachista apicipunctella
Större silverpunktsgräsmal
Elachista adscitella
Elachista adscitella
Älväxingsgräsmal