Arter med Fagus sylvatica (Bok) som värdväxt

Antal arter: 19 Detaljer
Stigmella tityrella
Stigmella tityrella
Mörk bokdvärgmal
Stigmella hemargyrella
Stigmella hemargyrella
Brun bokdvärgmal
Incurvaria masculella
Incurvaria masculella
Mörk kambladskärare
Caloptilia alchimiella
Caloptilia alchimiella
Större ekstyltmal
Caloptilia robustella
Caloptilia robustella
Mindre ekstyltmal
Acleris sparsana
Acleris sparsana
Lövskogshöstvecklare
Cydia fagiglandana
Cydia fagiglandana
Bokollonvecklare
Abraxas sylvata
Abraxas sylvata
Almfläckmätare
Stauropus fagi
Stauropus fagi
Ekorrspinnare
Pammene herrichiana
Pammene herrichiana
Bokollonsolvecklare