Arter med Eriophorum (Ullar) som värdväxt

Antal arter: 11 Detaljer
Elachista serricornis
Elachista serricornis
Mindre kärrgräsmal
Elachista eleochariella
Elachista eleochariella
Ängsullsgräsmal
Elachista albidella
Elachista albidella
Tuvsävsgräsmal
Monochroa suffusella
Monochroa suffusella
Ängsullsdystermal
Catoptria pinella
Catoptria pinella
Silverfläckat gräsmott
Coenonympha tullia
Coenonympha tullia
Starrgräsfjäril
Oeneis jutta
Oeneis jutta
Tallgräsfjäril
Amphipoea lucens
Amphipoea lucens
Högmossestamfly
Celaena haworthii
Celaena haworthii
Svartvitt kärrfly
Denticucullus pygmina
Denticucullus pygmina
Mindre stråfly