Arter med Dianthus barbatus (Borstnejlika) som värdväxt

Antal arter: 3 Detaljer
Hadena bicruris
Hadena bicruris
Större vitblärefly
Hadena capsincola
Hadena capsincola
Mindre vitblärefly
Hadena compta
Hadena compta
Vitbandat nejlikfly