Arter med Cynoglossum officinale (Hundtunga) som värdväxt

Antal arter: 2 Detaljer
Apterona helicoidella
Apterona helicoidella
Snäcksäckspinnare
Coleophora pennella
Coleophora pennella
Strävbladssäckmal