Arter med Cirsium vulgare (Vägtistel) som värdväxt

Antal arter: 9 Detaljer
Agonopterix propinquella
Agonopterix propinquella
Mindre tistelplattmal
Agonopterix subpropinquella
Agonopterix subpropinquella
Större tistelplattmal
Scrobipalpa acuminatella
Scrobipalpa acuminatella
Tistelsmåstävmal
Eucosma cana
Eucosma cana
Tistelfrövecklare
Epiblema scutulana
Epiblema scutulana
Större tistelstjälkvecklare
Epiblema cirsiana
Epiblema cirsiana
Mindre tistelstjälkvecklare
Phycitodes binaevella
Phycitodes binaevella
Storpunktskorgmott