Arter med Chenopodium album (Svinmålla) som värdväxt

Antal arter: 7 Detaljer
Coleophora jaernaensis
Coleophora jaernaensis
Mindre mållesäckmal
Coleophora clypeiferella
Coleophora clypeiferella
Ribbad mållesäckmal
Scrobipalpa atriplicella
Scrobipalpa atriplicella
Svart småstävmal
Pelurga comitata
Pelurga comitata
Mållmätare
Eupithecia simpliciata
Eupithecia simpliciata
Mållmalmätare
Eupithecia sinuosaria
Eupithecia sinuosaria
Brunbandad malmätare
Agrotis clavis
Agrotis clavis
Barkfärgat jordfly