Arter med Chaerophyllum (Rotkörvlar) som värdväxt

Antal arter: 9 Detaljer
Agonopterix heracliana
Agonopterix heracliana
Flockblomsterplattmal
Agonopterix curvipunctosa
Agonopterix curvipunctosa
Strandkvanneplattmal
Agonopterix purpurea
Agonopterix purpurea
Mindre morotsplattmal
Depressaria chaerophylli
Depressaria chaerophylli
Hårflokeplattmal
Phaulernis dentella
Phaulernis dentella
Svart kirskålsskärmmal
Eupithecia virgaureata
Eupithecia virgaureata
Gullrismalmätare
Odezia atrata
Odezia atrata
Sotmätare
Polymixis polymita
Polymixis polymita
Grönbrunt klippfly