Arter med Beta (Betor) som värdväxt

Antal arter: 4 Detaljer
Euxoa tritici
Euxoa tritici
Vetejordfly
Agrotis ipsilon
Agrotis ipsilon
Kommajordfly
Scrobipalpa ocellatella
Scrobipalpa ocellatella
Ögonsmåstävmal