Arter med Arrhenatherum elatius (Knylhavre) som värdväxt

Antal arter: 5 Detaljer
Elachista albifrontella
Elachista albifrontella
Vithövdad gräsmal
Elachista apicipunctella
Elachista apicipunctella
Större silverpunktsgräsmal
Elachista maculicerusella
Elachista maculicerusella
Rörflensgräsmal
Oligia fasciuncula
Oligia fasciuncula
Rödgult ängsfly
Mesoligia furuncula
Mesoligia furuncula
Tvåfärgat ängsfly